Každý z nás túži po pokojnom živote vo svojom domove. Nový domov, to je radosť z nákupov nových nábytkov, radosť v očiach detí z novej detskej izby i radosť z každého zasadeného kvetu. Je očarujúce sadnúť si na svoju novú terasu pri západe slnka, popíjať šampanské a relaxovať.

A preto je nevyhnutné, aby celý proces obstarania nového domova prebehol čo najlepšie. Je nutné, aby ste sa na kúpu rodinného domu dívali očami budúcnosti a vnášali ste tak do procesu energiu a vzťahy, ktoré si prajete mať pri samotnom bývaní. Je potrebné sa tešiť z tvorby nového domova a nevnímať ho ako povinnosť, či starosť, ale naopak ako umelecké dielo, ktoré vytvárate pre svoju rodinu

Zo strany predávajúceho je tu úprimná snaha o zabezpečenie pokoja a kvality bývania. Preto spoločnosť ELISIA s.r.o. vybudovala kvalitné a široké cesty, chodníky, osadila verejné osvetlenie a kamerový systém celej lokality pre bezpečnosť svojich kupujúcich ale hlavne detí.

Navyše sme sa rozhodli, a tak aj už učinili, vykonať okrem bežnej prevádzkovej kontroly, ktorá je bežne na stavenisku zabezpečovaná aj hĺbkovú kontrolu, audit všetkých stavieb a ich príslušenstva.

Na tento účel hĺbkového auditu sme si objednali služby tých najpovolanejších. Objednali sme služby skúsených, odborne spôsobilých i známych a overených stavebných dozorov, ktorí svojou kontrolou, sondami i spracovanými elaborátmi hĺbkovo skontrolujú stavbu a jej príslušenstvo. Zároveň tento auditórsky dozor bol uvalený na celý proces až do dokončenia lokality KRÁĽOVÁ HORA.

Prioritou pre pohodlné, komfortné bývanie v rodinnom dome je vždy potrebná súhra záujmov i energií predávajúceho a kupujúceho pri jeho nadobudnutí. V záujme predávajúceho je zabezpečiť taký domov, na ktorý obe strany budú môcť byť pyšné vo vzťahu k dizajnu a kvalite realizácie. Preto predávajúci urobil a neustále robí všetky potrebné odborné kroky i kontroly, aby sa minimalizovali odchýlky. Cieľom hĺbkovej kontroly je vychytať všetky prípadné prekážky vo vzťahu k pokoju bývania. Na to je audit zameraný. Predávajúci má záujem platiť svojim dodávateľom len za kvalitné a bezvadné plnenia a len také domovy odovzdávať svojim kupujúcim. Nech sa to zdá, pre našich dodávateľov, subdodávateľov i neprajníkov akokoľvek tvrdé, je to nevyhnutné vo vzťahu k ochrane majetku našich kupujúcich. Vynaložíme preto všetko potrebné úsilie, riadenie i kontrolu aby celkový výsledok i ukončenie projektu bolo pre nás všetkých odmenou. „Ak je koniec dobrý, je všetko dobré.“

Je v našom najvyššom záujme vo vzťahu k rozsahu, veľkosti lokality, bohatej infraštruktúre, ale i historickej pôde na ktorej obytná zóna vyrástla, aby výsledok developerského projektu bol v súlade s dojednaniami a záväzkami i plneniami z platných zmlúv. Zároveň sa veľmi tešíme i nevieme dočkať výsledku vo vzťahu k estetickej stránke celej lokality. Tešíme sa na pohľad kvetov v oknách, výsadby v záhradách i tvorby v predzáhradkách. Nevieme sa dočkať pohľadu, kedy rozsvietené domy vo večerných hodinách sa budú hrdo týčiť na vrchole Prešova, právom nazývaným Kráľova hora.