Kráľová hora

Je realizovaná ako kompletný developérsky projekt v krajskom meste Prešov. Projekt bol realizovaný od samotného nákupu 3 hektárového pozemku v réžii spoločnosti ELISIA s.r.o, cez vybudovanie kompletnej infraštruktúry – komplexných inžinierskych sieti, veľkorysých asfaltových aj betónových ciest a chodníkov zo zámkovej dlažby, verejného osvetlenia, optického káblového internetu vrátane kamerového systému ochrany a bezpečnosti lokality až po samotnú výstavbu rodinných domov

 

ELISIA s.r.o. vystavala 56 moderných mestských rodinných domov v niekoľkých variantách, VILADOM, MESTSKÁ VILA, KASKÁDA až po rádové rodinné domy. Celý projekt ukončil developer kolaudáciou a uvedením do prevádzky ciest, sietí a samotných rodinných domov