Tím ELISIA s.r.o. tvorí tím vysoko špičkových, procesných a progresívnych odborníkov a partnerov, ktorí spojením svojich profesionálnych kvalít zabezpečujú kompletný developérsky servis, výsledkom ktorého sú projekty, nehnuteľnosti a služby v najvyššej kvalite. Pôsobí v najkonzervatívnejšom biznise a historicky najistejšom spôsobe investovania v oblasti nehnuteľnosti s vkladom najmodernejších metód vývoja, výroby, tvorby, architektúry, výstavby a financovania nehnuteľnosti. Prinášame na trh moderné, hodnotné, investične vysoko oceňované nehnuteľnosti, ktoré sú inšpirované svetovými trendami.

Ing. BLANKA FEČ VARGOVÁ

Ing. BLANKA FEČ VARGOVÁ

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Ing. BLANKA FEČ VARGOVÁ tri roky po skončení vysokoškolského štúdia ekonómie založila svoju prvú obchodnú spoločnosť, ktorá sa zaoberala obchodovaním s nehnuteľnosťami a ekonomikou investičných projektov v okolí Prešova.

Založila obchodnú spoločnosť ELISIA s dvomi divíziami – jedna sa zaoberala predajom nástrojov pre stomatológov, v druhej je autorkou a majiteľkou obchodnej značky LEADER CONTRACT – bývanie pre mladých.

V roku 2007 zvíťazila v súťaži Podnikateľka roka v kategórii Začínajúca podnikateľka. Pod jej vedením získala spoločnosť ELISIA ocenenie finalistu SLOVENSKÉHO GOODWILLU 2017 – firiem, ktoré si ľudia vážia. V roku 2016 bola ocenená v ankete SLOVENKA ROKA v kategórii Biznisu a Manažmentu.

Ing. BLANKA FEČ VARGOVÁ je spolurealizátorkou mnohých Prešovských developerských projektov. Obchodovaniu s nehnuteľnosťami a developerstvom sa zaoberá celú svoju profesionálnu kariéru od roku 2007.

Za 11 rokov svojho pôsobenia vytvorila mnoho marketingových kampaní, produktových spracovaní nehnuteľností. Špecializuje sa na Prešovský trh s jeho zákonitosťami a mentalitou, kedy celé projekty sú prispôsobené špecifikám Prešovského kraja.

Je zakladateľkou a riaditeľkou regionálneho strediska TOP Centra podnikateliek „VÝCHOD“. Publikuje články na tému pomoci v začiatkoch podnikania, je podporovateľkou a osvetárkou podpory ženského podnikania. Je spoluautorkou a odborným garantom viacerých programov na pomoc podnikaniu žien na východnom Slovensku.

Ing. Branko Benko, MBA

Ing. Branko Benko, MBA

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Ing. Branko Benko MBA po vyštudovaní technickej univerzity v Košiciach v odbore procesný inžinier pokračoval v štúdiu na University of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois, USA, kde získal titul MBA v štúdijnom odbore Medzinárodný obchod a riadenie podniku a financií. Zároveň začal pracovať ako osobný asistent predsedu predstavenstva a zakladateľa firmy Heidrick & Struggles International,Inc. Po návrate na Slovensko v roku 2004 pôsobil ako výrobný riaditeľ v spoločnosti Artweger, s.r.o. v Prešove. Od roku 2007 Ing. Branko Benko, MBA pôsobil na manažérskej pozícií v nadnárodnej spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Prešov. Najprv ako manažér priemyselného inžinierstva a neskôr ako manažér údržby a správy majetku. V roku 2011 sa stal predsedom predstavenstva v IPZ a.s., Priemyselný park Záborske pri Prešove. V roku 2012 pôsobil na pozícii Prednostu mestského úradu na mestskom úrade v Prešove. Štyri roky svojej profesionálnej kariéry strávil ako generálny manažér Handball team TATRAN Prešov v Prešove. Spolupracoval na najväčších projektoch zahraničného a slovenského developerstva v Prešove na riadiacich a manažérskych postoch, kde sa venoval najmä procesu technicko – analytickej koncepcie. Hovorí anglickým jazykom na profesionálnej úrovni a jeho záľubami sú počítače, šport a cestovanie.