LEVOČSKÝ PALÁC

Príbeh honosného Levočského paláca historicky patrí k tým najväčším. Jeho poloha v kráľovskom meste Levoča ho predurčila len na tých najbohatších vlastníkov z radov aristokratov nielen zo Slovenských ale aj svetových obchodníkov, šľachticov, lekárov i kňazov.
Jeho majestátnosť sa tvorila od 14 storočia. Stáročia Levočskému palácu dali titul unikátnosti, vzácnosti a historickej až muzeálnej hodnoty.
Pôvab arkádového nádvoria, ktorý sa ukrýva za statnými múrmi paláca poskytuje pohľad pre tých najnáročnejších gurmánov. Klenby, fresky i kombinácia prírodných diel Vás prenesie do raja estétov.
 
Pred dávnymi rokmi za jeho stenami boli sýpky na obilie, ktorými nakŕmili naši predkovia svoje rodiny. V ďalších bohatých rokoch kráľovského mesta Levoča, ktoré bolo obchodným mestom medzinárodného významu, bol sídlom veľkého pivovaru. Zlatý mok sa tu vyrábal z kvalitného jačmenného sladu a slovenského chmeľu. Richtár mesta Levoča mal v paláci aj veľký, vychýrený liehovar. Slávne časy zažil Levočský palác za doby medzinárodného kupca veľkého európskeho rozsahu Hansa Schwaba. Za svoj život ho prebudoval do podoby paláca. Na sklonku svojho života ho európsky kupec poskytol na slúženie Bohoslužieb. V našom nádhernom arkádovom dvore, ktorý sa takto zachoval dodnes, bol medzi arkádami postavený oltár. Bohoslužby sa slúžili v arkádovom dvore a okolo palácového nádvoria sa na pavlačiach zúčastňovali Bohoslužieb našich predkovia.