Sídlo firmy ELISIA s.r.o.

Jazdecká 6, 080 01, Prešov, Slovensko
IČO: 46779248
IČ DPH: SK2023573244
DIČ: 2023573244
TATRABANKA a.s.
IBAN: SK06 1100 0000 0029 2888 2804

Kontaktné údaje

0911 620 435
0908 546 330
elisiasro@gmail.com